Back Golf marketing Golf projekti i događanja


Golf projekti i događanja

organizacija golf događanja

Zahvaljujući brzom razvoju golfa u Hrvatskoj, danas raspolažemo kvalitetnom infrastrukturom za organizaciju golf evenata i izvođenje golf projekata.

Izgradnja većeg broja golf igrališta i vježbališta omogućava kvalitetnu organizaciju golf projekata.

Na ovim stranicama možete se informirati o našim profesionalnim uslugama u organizaciji golf događanja na golf terenima i izvan njih.

Sponzoriranje golf turnira

sponzoriranje golf turnira

Za vašu tvrtku ćemo osmisliti i provesti organizaciju vlastitog golf natjecanja ili sponzoriranje golf turnira.

Dan golfa za tvrtke

dan golfa za tvrtku

Nudimo vam potpuno golf iskustvo u sklopu stručnog skupa ili kao samostalnu team-building aktivnost.

Škola golfa za tvrtke

škola golfa za tvrtke

Učenje golfa je prvi korak prema ostvarenju uspješne golf marketinške strategije!

Indoor golf za tvrtke

indoor golf za tvrtke

Dovodimo golf u vaš ured ili sajamski i konferencijski prostor.